Våra produkter är gjorda av 100% Natural Laytex & överdragen är i 100% TENCEL®
TENCEL® tilldelades EUs miljöpris (2013)
TENCEL® kan beskrivas som mjukare än silke, sval som linne och mer absorberande än bomull.
 x 
Kundvagn - 0 kr

  • Kundvagnen är tom

KÖPVILLKOR BUTIK - BabyTemp

Handpenning

Vid beställning av produkter tillämpas erlagd handpenning innan vi aktiverar ordern. Order måste vara fullt betald innan leverans sker. Vi förbehåller oss rätten att behålla erlagd handpenning vid eventuell avbeställning.

Avbeställning av vara

BabyTemp förbehåller sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §.

Öppet köp

En lagerförd vara kan återlämnas i obruten förpackning i upp till 30 dagar efter leveransdatum mot uppvisande av kvitto. En lagerförd vara är en standardprodukt som vi inte har specialbeställt eller anpassat efter just dina önskemål. Öppet köp gäller inte brutna förpackningar, specialbeställda varor. Om andra speciella omständigheter skulle innebära att öppet köp inte gäller, står detta angivet på faktura eller kvitto. Du ordnar själv återtransporten av varan till butiken. 

Tillgodokvitto

Ett tillgodokvitto lämnas vid bytesrätt av en felfri vara men inte vid reklamation. Detta tillgodokvitto kan ej bytas mot pengar utan endast lösas in mot annan vara i butik. Giltighetstiden står angiven på kvittot.

Presentkort

BabyTemp presentkort kan användas som betalmedel i våra butiker vid köp av en vara och kan ej lösas in mot pengar. Giltighetstiden står angiven på presentkortet.

Reservation

Vi reserverar oss för ev. slutsålda varor samt ev. tryckfel, pris- och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments- och andra förändringar som kan uppstå under en produkts livstid.

Kvitto och orderbekräftelse

Kvittot alternativt orderbekräftelsen är ditt köpbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla vid eventuell reklamation.

Om fel eller frågor uppstår?

Kontakta BabyTemp Kundsupport och meddela felet. Om byte av produkt är aktuellt och produkten inte finns till försäljning längre erbjuder BabyTemp kunden en ersättningsprodukt motsvarande den reklamerade produkten. Reklamationer kan även anmälas via vår hemsida www.BabyTemp.se/service.

Fel eller skada vid leverans

Om varan är skadad vid leverans, vänligen notera detta på leverantörens fraktsedel och anmäl detta omgående via BabyTemp.se/service alternativt kontakta butiken där inköpet gjordes.

Garantin täcker ej:

Produkter som förvarats felaktigt, installerats eller använts på fel sätt, vårdats eller rengjorts på felaktigt sätt. Garantin innefattar ej normalt slitage, skärmärken eller repor och skador som orsakats av slag eller olyckor. Inte heller skador som uppstår indirekt eller till följd av användning av produkt täcks av garantin.Garantin gäller heller inte om produkten placerats utomhus eller i fuktig miljö.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätten gäller i 3 år. Om fel i varan uppstår inom den perioden åtgärdas felet i första hand. Om varan inte går att reparera inom skälig tid får du en ny vara eller, om varan inte längre kan anskaffas, en likvärdig. Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning. På vissa av våra produkter finns en garanti som sträcker sig över en ännu längre period.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka2 ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den3. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.